20. oktober kl. 14

Rundvisning

Ved Bjarke Regn Svendsen

13. november kl. 19

Smagsdommeraften

Kunstpanel og lokale dilikatesser

Pris 75kr, medlemmer 60kr

Tilmelding senest 12. november

30. november

JUL i JANUS

Julemarked i Janus Bygningen

December

Julekalender for børn

Se hjemmeside