For skolen

 

På JANUS tilbyder vi undervisningsforløb, aktiviteter og workshops fra børnehave til og med ungdomsuddannelserne.

Museets formidling tager udgangspunkt i en involverende og dialogbaseret tilgang, der bringer elevernes kompetencer i spil, giver ejerskab og skaber motivation for nye erkendelser.

Med afsæt i museets aktuelle udstillinger bruges samtale, undren og efterprøvende eksperimenter til at danne en fælles forståelse af kunsten.

Du er altid velkomne til at kontakte museet. I fællesskab kan vi skræddersy besøget, så det passer bedst muligt til jeres emne og den specifikke aldersgruppe.