Generalforsamling i Janus

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19 i Janus – Vestjyllands Kunstmuseum

 

Aftenen starter med generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af driftsbudget
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Godkendelse af reviderede vedtægter for Janus – Vestjyllands Kunstmuseum
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Anne Sofie Vemmelund Christensen fra Vardemuseerne fortælle om planerne for det nye flygtningemuseum ved Oksbøl. Derefter vil der være kaffebord med æblekage, og aftenen vil slutte med udlodning af 6 kunstværker – malerier og grafik.