Historisk baggrund

En Kunstfestival i den daværende Ølgod kommune inddrog bl.a. nogle borgere fra Tistrup, og her besluttede man sig derefter for at stifte en kunstforening.

Snart opstod der en mulighed for at få faste udstillingslokaler i en tidligere staldbygning.

Her voksede arbejdet støt og roligt gennem mange år under betegnelsen Galleri Ti og senere Kunstbygningen i Tistrup og Museet Tistrup Samlingen