JANUS

Navnet Janus

Janus var den romerske gud, som var beskytter af al begyndelse. Deraf også månedsbetegnelsen januar.

Han havde to ansigter, et som så frem og ét som så bagud. For museet Janus er dette et symbol på den kunstformidling, der foregår i huset. Her skues både tilbage og frem i tiden.

Al kunst bygger på tidligere kunst, og det er museets ønske at pege på forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid. 

Janushovederne er derfor også valgt som stedets logo, tegnet af husets arkitekt.

 

 

Historisk baggrund

Kunstlivet i Tistrup startede så småt tilbage i 1972.

En Kunstfestival i den daværende Ølgod kommune inddrog bl.a. nogle borgere fra Tistrup, og her besluttede man sig derefter for at stifte en kunstforening.

Snart opstod der en mulighed for at få faste udstillingslokaler i en tidligere staldbygning, og her voksede arbejdet støt og roligt gennem mange år under betegnelsen Galleri Ti og senere Kunstbygningen i Tistrup og Museet Tistrup Samlingen.