JANUS Bygningen

Den nuværende bygning er tegnet af arkitekt m.a.a. Søren Morns og blev indviet i 2000.

Her er i alt 830 m2, hvoraf 550 m2 er udstillings areal fordelt på en gallerigang og 4 store sale med ovenlys.

En læsesal rummer en omfattende samling af kunstlitteratur og benyttes til foredrag ol.

I husets foyer findes en lille café og en butik med bl.a. kunsthåndværk og delikatesser.

Bygningen udgør sammen med Hodde-Tistrup Hallen ét bygningskompleks, hvilket har medført et nært samarbejde.

Der trækkes ofte på stedets gode køkken, og der samarbejdes om større arrangementer.

Udstillinger mm.

I vid ustrækning fungerer JANUS som en kunsthal med skiftende udstillinger.

Udvalg fra museets samling vises desuden lejlighedsvis i skiftende ophængninger.

Dertil kommer de to selvstændige udstillinger: Kunstnernes Sommerudstilling og Vestjyllandsudstillingen.

Dertil kommer flere forlagsaktiviteter: Kunstmagasinet JANUS og forlaget Hrymfaxe’s løbende udgivelser.

Kunsten og stationsbyen

Tistrup kan på flere punkter sammenlignes med f.eks. Vejen og Vrå, hvor lignende mindre bysamfund har fostret et blomstrende kunstliv.

”Kunstens by” kaldes Tistrup I den nylige udviklingsplan for området. Herunder også ’kunst i byrummet’, hvor JANUS er en central medspiller.

Folk i Tistrup har taget kunsten til sig, og der arbejdes med kunstruter, filosofiske stier ol. i området.

Foreningen og de mange frivillige

JANUS er en selvejende institution, der drives af Janusforeningen, som er en kombineret kunst- og museumsforening.

Herudover medvirker et stort antal frivillige til det løbende arbejde omkring udstillingspasning, ophængninger, forsendelser osv. 

Kunst-udlejning

Museet, der rummer mere end 3000 værker af samtidskunst, lejer som en del af formidlingen kunst ud til både private og offentlige virksomheder.

Formidling af kunstkøb/salg

Huset formidler også gerne salg af kunst, og vore fagkyndige eksperter kan medvirke som konsulenter ved udsmykninger ol.