Om kunstmagasinet JANUS  

Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december.

Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling, kunstpolitik samt fag og teknikker.

Kunstmagasinets formål er helt overordnet at formidle kunst til almindelige mennesker. Tidsskriftets artikler skrives af kunsthistorikere, kunstkritikere, kunstnere og andre kunstinteresserede.

Kunstmagasinet er på 32 sider i farver, format 20x30cm, rigt illustreret. 

Tidsskriftet stiftedes i 1971 i Århus under navnet HRYMFAXE, men er siden 2006 under det nye navn blevet udgivet af Janus Bygningen. (Se også under Forlaget HRYMFAXE) 

Abonnement Enkelt person, direkte leveret: Kr. 220,00 (2017)

Kollektivt abonnement til foreninger, institutioner osv., mindst 30 abonnenter, direkte på adresserne: Kr. 140,00 pr. Abonnement.

Til kollektivt abonnement tilknyttes endvidere mulighed for gratis annoncering.

Ved mere end 30 abonnenter – venligst kontakt Janus for tilbud.

Løssalg: Kr. 55,00 

Der kan tegnes abonnement på mail@janusbygningen.dk, eller ring til telf. 75299825.

Annoncering

Der kan tegnes annoncer i kunstmagasinet.

1/8 side 64 x 90 mm på tværs kr. 450,- eks. moms

1/8 side 135 x 41,5 mm i højden kr. 450,- eks. moms

1/4 side 135 x 90 mm på tværs kr. 825,- eks. moms

1/4 side 277 x 41,5 mm i højden kr. 825,- eks. moms

1/2 side kr. 1425,- eks. moms

1/1 side kr. 2395,- eks. moms

Ved 4 årlige annonceringer ydes 10% rabat.

Henvendelse til Janus Bygningens e-mail: mail@janusbygningen.dk.