Nyt telefonnummer til Janus
I åbningstid: som tidligere – 75299825
Nyt mobilnummer – skranke – 81401227
Anne Grethe Sværke direkte – 81401226