Ann Lundén Jacoby
Finn Hjortskov Jensen
Kirsten Winther
Ole Halskov

UD KANT (fortsat)

2/1 – 9/2
Via en række billedkunstneres skildringer af lokalmiljøer i fortid og nutid indfanges den helt særlige og forunderlige atmosfære, som er unik for ’udkanten’.  Medvirkende bl.a.: Poul Anker Bech, Rasmus Bjørn, Svend Engelund, Astrid Kruse Jensen, Karen Havskov Jensen, Ulrik Møller, Allan Otte, Erik Raadal, L.A. Ring, Thorbjørn Brunander Sund, Bjarke Regn Svendsen, Dan Thuesen og Thomas Wolsing. Desuden musik ved ’The UD KANT Ensemble’.

OUTSIDERKUNST

15/2 – 19/4
Museum Ovartaci besøger
JANUS
Vi har lånt en perlerække af museets kunstværker, som vi nu kan vise her i Ti-strup.
Alle værker skabt af kunstnere med psykiske lidelser, og langt de fleste af dem har haft tilknytning til Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Det er stærkt udtryksfulde værker, der er skabt af en indre nødvendighed. Her er det ikke ønsket om dekoration eller kunstneriske ambitioner, der har været drivkraften.
Vi viser værker af Ovartaci og andre kunstnere. Louis Marcussen, bedre kendt som Ovartaci, var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov i 56 år fra 1929, til han døde 91 år gammel i 1985. Han var mennesket bag en af psykiatrihistoriens mest markante livsværker. Men også Patrick Larsen, Michael Høgholm, Johnny Horn og mange af de andre, mindre kendte af museets kunstnere, har skabt betydningsfulde værker, som kan ses på udstillingen i JANUS.

Ann Lundén Jacoby og Finn Hjortskov Jensen.

25/4 – 31/5

Ann Lundén Jacobys figurative malerier er både poetiske og ekspressive på samme tid. De er desuden symbolske, og de har noget på hjerte. Det at male er for Ann Lundén Jacoby stærkt forbundet med hendes personlige livshistorie.

Finn Hjortskov Jensen var med i gruppen, som i 1971 dannede “Violet sol”. Kendetegnende for disse kunstnere var og er det ekspressive og farvestærke udtryk. Dette gælder også Finn Hjortskov Jensen, hvis billeder er figurative og præget af franskinspireret modernisme.

”Mønstre af levet liv”, Kirsten Winther og Ole Halskov.

25/4 – 31/5

Mønstre findes i alle værkerne; virksomme i fortællingen om ”levet Liv”.

Kirsten Winther Johannsens mønstre vokser helt sammen med lerets former og lever op til Eiler Bille-citatet: ”nærmer man sig den virkelige klarhed, nærmer man sig det dunkle, uforudsigelige og gådefulde”. Ses flere værker sammen, bliver ”mønstre af levet liv” endnu tydeligere.

I Ole Halskovs malerier kommer ”mønstrene” frem fra emergens af hans erfaringer fra især konstruktivisme, farveekspressionisme og surrealisme.

Kirsten Winther Johannsen, f. 1948, i Ribe. Eget værksted siden 1970 på egnen omkring Henne, nu i Henne Stationsby.

Ole Halskov, f. 1934 i Viborg. Medlem af Kunstnersamfundet og BKF.

KS – 48. censurerede udstilling i Tistrup

20/6 – 9/8: 

Censureret udstilling for maleri, grafik, skulptur, kunsthåndværk, foto og blandform. KS er en landsdækkende censureret udstilling, som har eksisteret siden 1973 i Tistrup. Mange markante kunstnere har haft deres debut her. OBS: udvidet åbningstid: kl. 11-16.

T!NG

15/8 – 25/10

Udstillingen handler om ting. Om hverdagens ting som motiver og selvstændige objekter i kunsten. Her er tale om kunstværker, der balancerer på kanten mellem at være brugsgenstande og skulpturer. Det kan være skulpturer, der mimer at være en brugsgenstand, eller brugsgenstande, der er transformeret/muteret til kunstværker – ofte med et overraskende ’tvist’ og med humor.

Medvirkende: Søren Behncke, Milena Bonifacini, Rose Eken, Morten Gersager Abel,

Krista Rosenkilde, Hartmut Stockter, Kristine Suhr og Maria Torp.

Vestjyllandsudstillingen

31/10 – 15/1 2021

Den regionale kunstnersammenslutnings 42. ophængning

Faste medlemmer: Anette Bendixen, Anne Riis Boubjerg, Peter Callesen, Marie Louise Exner, Bibi Hansen, Jørn Houborg, Steen Kjær Jacobsen, Jens Chr. Jensen, Sophus Ejler Jepsen, Ole Holm Larsen, Christina Malbek, Eva Merz, Søren Morns, Michael Mørk, Per J. K. Pedersen, Bjarke Regn Svendsen, Anna Sørensen, Steffen Tast, Jan Torstenson, Søren Taaning, Ingrid Kathrine Villesen og Lars Waldemar.